ÖNEMLİ TARİHLER


  • 5 Şubat 2020 Erken Kayıt İçin Son Tarih
  • 24 Ocak 2020 Bildiri Son Gönderim Tarihi

KONGRE MOBİL UYGULAMASI


ANDROID

IOS

KONUŞMA ÖZETİ


Vertikal ve Horizontal Kret Augmentasyonunda Shell Tekniği Kullanımı

Diş hekimliğinde implantların kullanımı 1960’ların başlarında artıp protetik işlemlerde yaygın olarak kullanılmaya başlandığından beri, bu konudaki teknikler ve olası uygulamalarda bir hayli ilerleme kaydedilmiştir. Son 30 yılda, alveoler kretteki kemik defektlerinin rekonstrüksiyonu için otojen, allojenik ve alloplastik kemik greftleri gibi çeşitli materyaller ve farklı teknikler tavsiye edilmiştir. Her ne kadar alloplastik ve allojenik materyallerde ve yönlendirilmiş kemik rejenerasyon tekniklerinde elde edilen gelişim bilimsel araştırma ve klinik uygulamalar boyutunda üst bir seviyeye ulaştıysa da bu yöntemlerin öngörülebilir prognozları “Altın Standart” olarak da kabul edilen otojen kemik uygulamalarına kıyasla oldukça sınırlıdır. Horizontal defektlerin rekonstrüksiyonunda membran tekniklerinin kemiğin yerini tutan başka materyaller veya greftlerle kombine olarak kullanılması ile öngörülebilir sonuçlar elde edilebilmektedir; ancak, alveoler kemiğin vertikal defektlerinin rekonstrüksiyonu günümüzde hala sorun teşkil etmektedir. İliak kretten alınan kemik greftlerinin tek veya distraksiyon osteogenezi ile kombine olarak veya haricen sandviç teknikleri veya interpozisyonel tekniklerle kullanılması şeklinde çeşitli vertikal ogmentasyon yöntemleri tanımlanmıştır; ancak, daha yüksek rezorpsiyon oranları ve donör saha morbiditesi gibi nedenlerle intraoral donör sahalar zaman içinde daha popüler hale gelmiştir. Khoury, 2007’de alveoler kret defektlerinin greftlenmesi için yeni bir yöntem ortaya koymuştur. Bu teknik, ramustan elde edilen ince kortikal kemik kabuklarının “sandviç” şeklinde kullanılmasını ve kortikal kemik kabuklarının arasının aynı sahadan elde edilen kansellöz kemikle doldurulmasını tarif etmektedir. İnce kortikal kemik kabukları rezidüel kemiğin lateralinde yer alacak şekilde konumlandırılır, sonra kabuk ve rezidüel alveoler kemiğin arası partikül kemik ile doldurulur. Kabuklar doğal bariyer olarak görev yapar ve yumuşak dokunun greft sahasına invaze olmasını engeller. İntraoral otojen kemik greftleri kullanılarak yapılan Shell Tekniği, alveoler kretin şiddetli horizontal ve vertikal defektlerinin öngörülebilir rekonstrüksiyonunu mümkün kılmıştır. Bunun yanı sıra, implant çevresindeki kemiğin uzun dönem stabilitesi ve implant başarı oranlarında artışlar bildirilmiştir. Bu sunumda, güncel bilgiler ışığında, farklı vaka gösterimleri üzerinden Shell Tekniği’nden bahsedilecektir.

Doç. Dr. Süleyman Bozkaya