ÖNEMLİ TARİHLER


 • 5 Şubat 2020 Erken Kayıt İçin Son Tarih
 • 24 Ocak 2020 Bildiri Son Gönderim Tarihi

KONGREYE KALAN SÜRE


 • GÜN
 • SAAT
 • DAKİKA
 • SANİYE
 • ONLİNE BİLDİRİ


  Bildiri Son Gönderim Tarihi: 24.01.2020 23:59

  Kabul Edilen Bildiriler

  Sözlü sunum olarak kabul edilen bildiriler

  Poster sunum olarak kabul edilen bildiriler


  Bildiri Yazım Kuralları

  Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Genç Akademisyenler 1. Ulusal Bilimsel Kongresi’ne bildirimi gönderimi yalnızca Online Bildiri Modülü aracılığı ile gönderilebilir.

  - Faks, elektronik veya normal posta yolu ile gönderilecek veya elden ulaştırılacak sunumlar kabul edilmeyecektir.

  - Bildiriler poster ve sözel şeklinde sunulacaktır.

  - Bildiri özetleri Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanmış olmalıdır. Bildiri sunumları Türkçe olarak yapılacaktır.

  - Bilimsel Komite, çalışmanın içeriği ve başvuru sayısına göre bildiriyi kabul veya reddetme, kabul etmesi halinde sunumun şeklini veya kategorisini değiştirme hakkına sahiptir.

  - Kabul edilen bildiriler kongre bildiri özetleri kitabına ek olarak kongre sonrasında ‘’Acta Odontologica Turcica’’ dergisinde yayınlanacaktır.

  - Gönderilen bildirilerin sunum olarak kabul edilmesi için aranacak koşullar aşağıda belirtilmiştir:

  a) Bildiri gönderimi sırasında çalışmanın aşağıda belirtilen alt konu başlıklarından hangisine ait olduğu belirtilmelidir:
    Vaka
    Araştırma

  b) Özet başlığının yalnız ilk harfi büyük yazılmalıdır (Kısaltmalar istisnadır).

  c) Bildiri özeti içerisinde kurumu veya araştırmacıları tanıtacak herhangi bir cümle yer almamalıdır.

  d) Adlarda akademik unvan kullanılmamalıdır.

  e) Bildiriyi hazırlamış olan araştırmacılar arasından sunumu yapacak olan araştırmacı belirtilmiş olmalıdır.

  f) Bildiri özeti 250 kelimeyi geçmemelidir. 3 anahtar kelime bulunmalıdır.

  g) Bildiri özeti aşağıdaki sıra ve düzen ile yazılmalı ve bu başlıklar ilgili paragrafların başına eklenmelidir.
    Amaç
    Yöntem
    Bulgular ( sayısal ve/veya istatistiki veriler)
    Sonuç(lar)

  h) Halen devam etmekte ve sonuçları henüz alınmamış bildiriler ile yukarıdaki bölümleri içermeyen (vaka sunumları hariç) çalışmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

  i) Online bildiri modülü üzerinden gönderilen özetler aynı şekilde basılacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekmektedir. Tüm yazım hatalarından yazarlar sorumludur.