ÖNEMLİ TARİHLER


  • 5 Şubat 2020 Erken Kayıt İçin Son Tarih
  • 24 Ocak 2020 Bildiri Son Gönderim Tarihi

KONGRE MOBİL UYGULAMASI


ANDROID

IOS

ONLİNE BİLDİRİ


BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

Kabul Edilen Bildiriler

Sözlü sunum olarak kabul edilen bildiriler

Poster sunum olarak kabul edilen bildiriler


Bildiri Yazım Kuralları

Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Genç Akademisyenler 1. Ulusal Bilimsel Kongresi’ne bildirimi gönderimi yalnızca Online Bildiri Modülü aracılığı ile gönderilebilir.

- Faks, elektronik veya normal posta yolu ile gönderilecek veya elden ulaştırılacak sunumlar kabul edilmeyecektir.

- Bildiriler poster ve sözel şeklinde sunulacaktır.

- Bildiri özetleri Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanmış olmalıdır. Bildiri sunumları Türkçe olarak yapılacaktır.

- Bilimsel Komite, çalışmanın içeriği ve başvuru sayısına göre bildiriyi kabul veya reddetme, kabul etmesi halinde sunumun şeklini veya kategorisini değiştirme hakkına sahiptir.

- Kabul edilen bildiriler kongre bildiri özetleri kitabına ek olarak kongre sonrasında ‘’Acta Odontologica Turcica’’ dergisinde yayınlanacaktır.

- Gönderilen bildirilerin sunum olarak kabul edilmesi için aranacak koşullar aşağıda belirtilmiştir:

a) Bildiri gönderimi sırasında çalışmanın aşağıda belirtilen alt konu başlıklarından hangisine ait olduğu belirtilmelidir:
  Vaka
  Araştırma

b) Özet başlığının yalnız ilk harfi büyük yazılmalıdır (Kısaltmalar istisnadır).

c) Bildiri özeti içerisinde kurumu veya araştırmacıları tanıtacak herhangi bir cümle yer almamalıdır.

d) Adlarda akademik unvan kullanılmamalıdır.

e) Bildiriyi hazırlamış olan araştırmacılar arasından sunumu yapacak olan araştırmacı belirtilmiş olmalıdır.

f) Bildiri özeti 250 kelimeyi geçmemelidir. 3 anahtar kelime bulunmalıdır.

g) Bildiri özeti aşağıdaki sıra ve düzen ile yazılmalı ve bu başlıklar ilgili paragrafların başına eklenmelidir.
  Amaç
  Yöntem
  Bulgular ( sayısal ve/veya istatistiki veriler)
  Sonuç(lar)

h) Halen devam etmekte ve sonuçları henüz alınmamış bildiriler ile yukarıdaki bölümleri içermeyen (vaka sunumları hariç) çalışmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

i) Online bildiri modülü üzerinden gönderilen özetler aynı şekilde basılacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekmektedir. Tüm yazım hatalarından yazarlar sorumludur.